Historické a kultúrne pamiatky

  

    Historické osídľovanie regiónu malo vplyv na architektonické stavby a obciam dodalo svojrázne prvky. Medzi takéto unikátne stavby patria kostoly a pozostatky panských stavieb, či domy, ktoré majú pôvodné ľudové dispozičné riešenie.

    Zaujímavými sú početné gréckokatolícke kostoly či starobylé chrámy. Územie ponúka pohľad do minulosti vďaka zrúcaninám stredovekého hradu a kláštora. 

    V obciach Lipovce, Vyšný Slavkov, Šindliar, Lačnov to z každého kúta dýcha históriou dávnych čias.