Šindliar

  

       Malá obec Šindliar má vo svojom katastri významnú kultúrno-historickú pamiatku. Je ňou kostol sv. Michala Archanjela, ktorý ma typické prvky gotiky. Existuje predpoklad, že jeho časť bola postavená okolo roku 1300. Vo vnútri sa nachádzal renesančno-manieristický hlavný oltár zo začiatku 17. storočia. V súčastnosti sa nachádza vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Ticho okolitej prírody môže narušiť gotický zvon z 15. storočia, ktorý bol umiestnený do veže nového kostola.