Tematické okruhy

  

   Okruh 1 Po Lipoveckom krase I. (neexistujúci)

    Trasa: Lipovce – Lačnovská tiesňava – Lačnov - Lipovce

    Okruh začína v obci Lipovce, kde postupuje po červenej turistickej značke do ústia Lačnovskej tiesňavy. Prechádza 2 km trasou naprieč tiesňavou stále po červenej značke, kde na konci vystupuje na lúky a pokračuje k obci Lačnov. Z Lačnova sa okruh vracia po asfaltovej ceste späť do obce Lipovce.

    Tento chodník je venovaný krasovým útvarom pozdĺž tiesňavy, ktorú vytvoril Lačnovský potok. Počas letných dní tu pozorný turista môže pozorovať vzácnu flóru a faunu.

 

   Okruh 2 Po Lipoveckom krase II. (neexistujúci)

    Trasa: Lipovce – Jaskyňa Zlá Diera – Lačnov – Lačnovská tiesňava – Lipovce

    Okruh 2 je protismerným okruhom, ktorý začína v obci Lipovce, prechádza naprieč obcou asfaltovou cestou smerom k Zlej diere. Pri značke Zlá diera pokračuje lesom po upravovanej panelovej ceste ku vchodu do jaskyne. Odtiaľ pokračuje do obce Lačnov a z vrchu zostupuje po Lačnovskom kaňone, aby bol opäť ukončený v Lipovciach.

    Tento veľký okruh po Lipoveckom krase v sebe spája krásu prírody s podzemným svetom. Je ukážkou krasovej stavby na povrchu, ale aj v úzkych priestoroch jaskyne Zlá diera. Návštevník získa komplexný zážitok, keď sa 40 minút bude predierať úzkymi škárami a popri tom mu budú nad hlavou visieť vzácne druhy netopierov.

 

   Okruh 3 Pramene Braniska (neexistujúci)

    Trasa: Šindliar – Prameň Salvator – Lipovce a späť

    Najmenší z okruhov prechádza po upravenej ceste smerom od obce Šindliar na sever. V obci sa nachádza prameň Sultán ako prvý významný prameň v oblasti. Cesta pokračuje naprieč obcou a niekde medzi Šindliarom a Lipovcami sa nachádza plniareň minerálnej vody Salvator. Pozdĺž cesty sa nachádza ešte niekoľko neodchytených prameňov, ktorých sa v regióne nachádza 16. Úsek končí v obci Lipovce.

    Okruh po prameňoch Braniska je venovaný významným vodným zdrojom. Návštevník sa po ceste môže občerstviť pri voľne sprístupnenom prameni pri plniarni Salvator alebo Sultánom v Šindliari. Z prírody zaujme prírodná rezervácia Salvatorské lúky, ktorá bola vytvorená na ochranu vzácneho jazyčníka sibírskeho.

 

   Okruh 4 Veľký cyklistický chodník (existuje čiastočne)

    Trasa: Diablova diera (s. Chvalabohu) – Lipovce – Lačnov – Vyšný Slavkov – Diablova diera

    Tento cyklistický chodník vedie krížom cez celú oblasť. Trasa vedie rôznym terénom od lesných chodníkov, mokrých lúk až po kamenisté chodníky a asfaltovú cestu. Začína pri ponore jaskyne a postupne prechádza všetkými obcami geoparku. Po ceste sa cyklisti môžu občerstviť pri prameňoch alebo posedieť a oddýchnuť v posedoch.

    Cyklotrasa je určená skôr pre turistov ubytovaných v regióne, ale dá sa zvládnuť  aj za jeden deň. Priaznivejší prechod je počas letných dní, kedy sa ponúkajú  prekrásne scenérie s ďalekým výhľadom do okolia.