Lokality geosites

 

    Pod pojmom geoturistické lokality alebo geosites treba rozumieť pozoruhodné geologické lokality, ktoré sú hodné záujmu turistov. Geosites sú geologickým dedičstvom obmedzenej veľkosti, ktoré prispievajú k ochrane významných geologických čŕt a poskytujú príležitosť pre širokú ekologickú výchovu. Zároveň reprezentujú oblasť a jej geologickú históriu, udalosti a procesy, ktoré poskytujú informácie pre rôzne geovedné odbory .

    Výber lokalít geosites je založený na bodovom ocenení atraktívnosti geoturistických objektov a to v dvoch kritériách – kritérium prírodný objekt a kritérium antropogénny objekt. Body k lokalitám sú uvedené nižšie:

 

   Oceňovanie geoturistických lokalít

 

Názov lokality

Bodové hodnotenie

prírodný objekt

antropogénny objekt

Veľká skala

20

0

Červená skala

20

0

Zelená skala

20

0

Kopytovská dolina

22

0

Suchá dolina

22

0

Vyšnoslavkovská jaskyňa

25

0

Prameň Sultán

28

0

Skalný hrebeň Smrekovice

46

0

Diablova diera

49

0

Lom Vyšný Slavkov

56

25

Lačnovská tiesňava

57

0

Vyšnoslavkovské vodopády

57

0

Prameň Salvator

58

0

Zlá diera

58

0

 

 

 

    Za najvýznamnejšie lokality Geoparku Branisko bolo vybraných sedem území práve z dôvodu, že sú na rozvoj cestovného ruchu a na vytvorenie geoparku najperspektívnejšie. Ostatné lokality, ktoré dosiahli menšie bodové ohodnotenie, boli zaradené k územiam, ktoré môžu napomôcť k celkovému rozvoju oblasti a sú doplnkom k významnejším lokalitám. Vytvárajú tak pridanú hodnotu k hlavným geoturistickým bodom územia.