Geopark Branisko

 

    Územie, na ktorom sa nachádza geopark, tvorí časť orografického celku Branisko - Smrekovica. Svojou dostupnosťou a hustou sieťou turisticky značených chodníkov vytvára ideálne prostredie na rozvoj geoturizmu. Malebné dedinky ponúkajú svojimi kultúrnymi pamiatkami a ľudovými stavbami pohľad do minulého života ich obyvateľov.

Pokojné a čarovné sú kopce a dlhé lúky Braniska. Tiché prostredie sem-tam naruší práca roľníkov či stavbárov, ale aj spev vzácnych vtákov či cvrkotanie chrobákov. Zvedavý turista si tu nájde podzemné tajomstvá, ale môže preskúmať aj niekoľko povrchových banských diel. V prírode chránených území si zase naberie kúsok energie zo slnečných lúčov a vo večerných hodinách sa pri žiare hviezd započúva do zvuku zurčiacich prameňov.

    A to je len málo z toho, čo všetko môže zažiť...