Lačnov

  

    Lačnov patrí do malebného mikroregiónu Lipovce a od roku 1991 je súčasťou obce Lipovce. V roku 1995 vyhlásili Lačnov za pamiatkovú zónu. Predmetom ochrany je charakteristická architektúra, kultúrne pamiatky, ale aj fauna a flóra. Jedinečnou stavbou v obci je gréckokatolícky kostol zasvätený sv. Archanjelovi Michalovi, ktorý je postavený medzi roztrúsenými domami a v roku 1977 bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Maličká dedinka, ktorá prekvapí nielen svojím jedinečným názvom, ale i malým počtom domčekov, ohlušujúcim tichom a panenskou prírodou okolo. Lačnov a hory naokolo vytvárajú komplexný obraz slovenského horského a dedinského

života.