Turistická informačná kancelária Lipovce (navrhovaná)

  

    Každý návštevník, ktorý príde na územie geoparku Branisku po prvýkrát, hľadá oporný bod, ktorý mu uľahčí zorientovať sa a poskytne mu dostatok informácií o ponuke oblasti, v ktorej chce tráviť svoj voľný čas. K tomuto účelu bola v Lipovciach zriadená informačná kancelária, ktorá návštevníkom ponúka:

 

    -         informácie o projekte „ Zriadenie Geoparku Branisko“,

    -         informácie o náučných chodníkoch geoparku,

    -         sprievodcovské služby,

    -         informácie o ubytovaní, stravovaní a doplnkových                          službách,

    -         pripojenie na internet,

    -         predaj spomienkových a propagačných materiálov,

    -         informácie o podujatiach,

    -         vzdelávacie a prezentačné aktivity.

 

    Sídlo TIK Lipovce je v budove Obecného úradu Lipovce a jeho súčasťou je malé pohostinstvo s bufetom, kde si návštevník môže posedieť.