Turistika

 

        Lokality virtuálneho geoparku Branisko sú poprepájané hustou sieťou značkovaných turistických trás, a tým sú dobrou základňou pre vytvorenie rôznych populárno-náučných okruhov po významných objektoch v oblasti. Okrem klasických chodníkov značených červenou, zelenou, modrou a žltou turistickou značkou je tu vybudovaný náučný chodník Kamenná Baba – Lačnov, ktorý vedie cez NPR Kamenná Baba a krásnou Lačnovskou tiesňavou. Samozrejmosťou je rozsiahla cyklotrasa vedúca naprieč územím.

    Ďalšie značené turistické chodníky:

        TZN 0902 Vyšný Slavkov – Lipovce, škola

        TZN 2859 Vyšný Slavkov – Boldigáň

        TZN 8714 Kamenná Baba – Kopytovská dolina, rázcestie

        TZN 8896 Vyšný Slavkov, kameňolom – Pod Kravcovou

        TZN 2804 Branisko, priesmyk – Lipovce – Sabinov (cyklotrasa)

        TZN 5704 Branisko, priesmyk – Sedlo pod Magurou