Ubytovanie a stravovanie

  

    Geopark Branisko ponúka niekoľko možností ubytovania spojených s poskytovaním stravovacích služieb. Obce na území Braniska sú prevažne chatové osady, ktoré využívajú  ako rekreačné domy majitelia z iných obcí a miest. Tieto domy nie sú poskytované na sezónne ubytovanie turistov.

    Kvôli nedostatočnej infraštruktúre a rozvoju turistiky v oblasti boli časom vybudované horské chaty a hotel, aby sa predĺžil pobyt turistov a zviditeľnil región ako atraktívna destinácia na trávenie víkendov.

 

Názov zariadenia

Kontakt

Horský hotel Canyon

051/7918 231

Horská chata Tatran

0905 399 436

Horská chata Zuzana

0915 914 828

Zrubová obecná chata Pionier

051/7581787

Camp Zlaté Kopyto-Kopytovská Dolina

0905 273 810