Vyšný Slavkov

  

        Obec Vyšný Slavkov vznikla pravdepodobne ako potočná dedina s nepravidelnými znakmi pôvodnej reťazovej kolonizovanej dediny. Prvá zmienka je z roku 1347 no jej vznik sa datuje už pred rokom 1322 spolu s obcou Nižný Slavkov. V tom čase sa spišský Vyšný Slavkov nazýval Starým Slavkovom a v časoch ranného feudalizmu patrila pod správu viacerých zemepánov a bola súčasťou Spišskej župy.

    Dominantou obce je kostol Panny Márie a kaplnka z roku 1925, v ktorej sa nachádza zariadenie zo staršieho dreveného kostola. Zaujímavým je aj neoklasicistický kostol postavený v roku 1893, ktorý prešiel v roku 1943 niekoľkými opravami. Históriou dýcha kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi postavený v roku 1884 v pseudogotickom slohu s kazetovým maľovaným stropom.

 

    Zaujímavosťou katastra obce sú nálezy štiepanej kamennej industrie a keramiky z praveku. V blízkosti obce sa nachádza zaniknutý a doposiaľ neskúmaný stredoveký kostol a v staršej literatúre sú doložené zmienky o existencii kláštorazaniknutej dedine Leletkov. Územie však neprešlo systematickým výskumom.