Náučná expozícia a skanzen Vyšný Slavkov (navrhované)

  

    Náučná expozícia a skanzen Vyšný Slavkov sa nachádza na južnom okraji obce a je rozdelená do dvoch tematických okruhov.

    Prvá časť je venovaná geológii Braniska a na 4 paneloch je zobrazená stavba pohoria od prvohôr až po súčasnosť. Súčasťou expozície sú stroje, ktoré sa používali v lome vo Vyšnom Slavkove a na ukážku sú k dispozícií bloky dolomitov z rôznych častí orografického celku Branisko.

    Panely náučnej expozície:

1.      Všeobecná geológia Slovenska

2.      Geologická stavba Braniska od prvohôr až po súčasnosť(Paleozoikum)

3.      História baníctva

4.      Dolomit – spracovanie a využitie

 

    Druhú časť tvorí skanzen ľudovej architektúry, ktorý tvorí súčasť etnografického povedomia obce a regiónu. Skanzen tvorí niekoľko stavieb pôvodných domov, popri ktorých je na 3 paneloch uvedený prehľad históriou osídľovania oblasti, načrtnutý obraz o spôsobe života miestneho obyvateľstva a na jednom z nich sú opísané historické a kultúrne stavby a ľudová architektúra.

    Panely skanzenu:

1.      História osídľovania

2.      Život ľudí vtedy a dnes

3.      Historické stavby

 

    Súčasťou je aj vysunuté pracovisko TIK Lipovce, ktoré vo svojich priestoroch vystavuje exponáty:

-         nálezy z jaskýň ako sú kosti zvierat, nástroje a nádoby pravekého človeka,

-         modely ľudových krojov,

-         model historického jadra obce Vyšný Slavkov,

-         modely zaniknutých historických objektov,

-         fotografie sintrovej výzdoby z jaskýň a iné.