Náučné chodníky

  

   Náučný chodník Kamenná Baba

 

    Náučný chodník sa nachádza v Prešovskom okrese. Prechádza územím NPR Kamenná Baba, ktorá tu bola zriadená na ochranu vzácnej flóry a fauny. Východiskami k náučnému chodníku sú obce Lipovce a Lačnov. Chodník má približne 2 km s prevýšením 220 m. Na trase sú tri zastávky a trvanie prechodu je približne 1 – 2 hodiny. Chodník je schodný v lete aj v zime a je umiestnený v nenáročnom teréne. Z chodníka je možné odbočiť na hrebeň Červená skala žltou turistickou značkou.

    Náučný chodník bol otvorený v roku 1990.

 

    mapakamennababa.jpg

 

 

Geologický náučný chodník (neexistujúci)

 

Trasa: Vyšnoslavkovské vodopádySkalný hrebeň SmrekoviceLom Vyšný Slavkov

    Geologický náučný chodník začína pri vodopádoch vo Vyšnom Slavkove. Postupne prechádza územím PR Na Bani a modrou turistickou značkou pokračuje k bodu pod Kravcovou, kde sa napája na žltú značku.  Po výstupe na vrchol Smrekovice pokračuje k Lomu Vyšný Slavkov.

Náučný chodník je venovaný geologickej stavbe pohoria Branisko. Po ceste sú umiestnené panely, ktoré informujú návštevníka nie len o horotvorných procesoch, ale ponúkajú aj panoramatické fotografie okolia s vyznačenými orientačnými bodmi.  Pri lome sa voľne napája na

náučnú expozíciu s vystavenými horninami a dobývacími zariadeniami.

 

 mapageochodnika.jpg