Vodstvo

 

     Oblasť patrí do povodia rieky Hornád. Typ režimu odtoku je stredohorský, snehovo - dažďový. Najvýznamnejším potokom oblasti je Lipovecký potok prameniaci pod Mindžovou (820 m n. m.). Jeho najvýznamnejším prítokom je Lačnovský potok prameniaci Pod Magurou. Lipovecký potok sa vlieva do Veľkej Svinky a tá do Hornádu.

    Výškový stupeň podzemnej vody sa pohybuje od 450 - 600 do 1000 - 1300 mm. V oblasti vyviera 16 prameňov s teplotou 12 - 22 °C, výdatnosťou maximálne 6 l.s-1 a obsahom CO2 od 950 - 2660 mg.l-1. Významný je aj zásadito-uhličitý prameň Sultán v Šindliari. Minerálne vody patria do skupiny kyselka.