Poloha

  

    Územie geoparku „Branisko“ sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Prešov a čiastočne zasahuje do okresu Levoča. Je ohraničené katastrálnymi územiami obcí Vyšný Slavkov, Lačnov, Lipovce, Šindliar a priesmykom Branisko na juhu. Časť územia zasahuje do výmery obce Poľanovce neďaleko priesmyku Branisko.

 

    Dostupnosť celého územia je zabezpečená z východu aj západu diaľnicou D1, pozdĺž ktorej sa nachádza cesta I. triedy č. 18. Na túto cestu sú napojené už len cesty III. triedy, ktoré spájajú menšie obce v okolí.

 

    Mapa cestnej siete: cestnasiet.jpg (123,8 kB)