Klíma

  

    Klimatické pomery ovplyvňuje množstvo faktorov – členitosť územia, výšková zonálnosť a orientácia voči svetovým stranám. Územie tak zaraďujeme do rôznych klimatických oblastí. Vo vyšších polohách a na vrcholoch je oblasť zaradená do chladnej klimatickej oblasti a juh územia a nižšie položené miesta patria do mierne teplého a veľmi vlhkého klimatického pásma. Vyskytujú sa tu aj územia, pre ktoré je typická horská klíma.

    Najchladnejšími mesiacmi sú december s priemernou teplotou -2,9 °C a január, kedy sa priemerná teplota pohybuje na rozmedzí -4 °C až -7 °C na vrcholoch hôr. Naopak najteplejším mesiacom býva júl s priemernou maximálnou teplotou 18,5 °C.

    Oblačnosť územia je najvyššia v zimnou období, keď až 77 % oblohy je pokrytej oblakmi. Najnižšia oblačnosť bola zaznamenaná v letných mesiacoch rovnako ako maximálny slnečný svit cca. 220 hodín. Priemerný ročný úhrn zrážok je ovplyvňovaný nadmorskou výškou a záveterným efektom Braniska. Interval zrážok sa pohybuje  medzi 700 až 1162 mm pričom najviac zrážok spadne počas júna - júla. Priemerne je územie pod snehovou prikrývkou 60 – 80 dní, na vrcholoch pohoria je to cez 120 dní a maximálne dosahuje 60 cm.